Welkom bij De Wei Beweegt

Kern van de activiteiten van De Wei Beweegt  is procesbegeleiding, gekoppeld aan mijn motto:

'Persoonlijke groei leidt tot bloei van leven en werk'
- De Wei staat voor De Weg in het Fries
- Welke weg ga je als mens/organisatie en wat is je bestemming, waar beweeg je naartoe en hoe?

De Wei Beweegt ondersteunt jou op weg naar persoonlijke/professionele ontwikkeling. Ik neem je mee naar buiten om stappen te zetten. De weidsheid verruimt je uitzicht, de stilte brengt je blik naar binnen. De beweging brengt je tot inzicht(en) in je persoonlijke groei. De natuur werkt hierin inspirerend.

“De ware ontdekkingstocht bestaat niet uit het aanschouwen van nieuwe landschappen, maar uit het opnieuw leren kijken” (M. Proust)                                                                                           contact

Zienswijze en bewustwording

In wat voor wei sta, beweeg, leef of werk, jij?
Hoe beweeg, huppel, dartel, struikel, hol, schrijdt, dwaal, schitter jij in die wei?
Volg je daarin je eigen pad of stap je in de voetsporen van een ander?
Welke talenten breng jij in, raas je of graas je?
Neem je de tijd om te herkauwen? Kun je stilstaan zonder wortel te schieten?
Zeg je voluit  'ja' tegen dat wat je doet?

Vind je het gras in de andere wei groener of laat je het gras voor je voeten wegmaaien?

Om nieuwe inzichten op te doen moet je innerlijk ruimte maken. En dat vraagt oefening.
Sta eens stil bij je eigen aandeel in deze dynamiek en (her)vind je eigen wegwijzers.

“Het is veel moeilijker om naar je inzichten te leven, dan om ze te hebben"  (Zajonc)